Probeer de site te openen met een recentere browser. Uw browser is gedateerd en ondersteunt de configuratie van onze winkel niet.
Tile
Privacy en beveiliging

Hier bij Tile begint alles met vertrouwen.

Dit houdt in dat we ook als niemand kijkt de juiste beslissingen nemen. We investeren in nieuwe functies die de ervaring van gebruikers verbeteren terwijl we uw privacy en beveiliging niet uit het oog verliezen.

Een voorbeeld van hoe we prioriteit geven aan uw beveiliging is met onze nieuwe functie Scannen en beveiligen. Hiermee kunt u gemakkelijk onbekende Tiles die meereizen scannen en detecteren. Kom te weten hoe deze gebruiksvriendelijk functie u veilig houdt.

Ons doel is om uw dag wat gemakkelijker te maken door u uw spullen terug te laten vinden. Uw veiligheid en privacy vormen het fundament van onze beslissingen. Meer informatie vindt u hieronder.

Inhoudsopgave

Laatste update: 27 augustus 2020

DIT DOCUMENT MAAKT EEN INTEGREREND DEEL UIT VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE WINKEL EN IS GEEN ZELFSTANDIGE OVEREENKOMST. DE IN DE VERKOOPVOORWAARDEN GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN HEBBEN IN DIT PRIVACYBELEIDSDOCUMENT DEZELFDE BETEKENIS.

Preambule

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website die door de Wederverkoper wordt beheerd :

nl.tile.com/nl
uk.tile.com/en
dk.tile.com/en
fi.tile.com/en
se.tile.com/en
no.tile.com/en
ie.tile.com/en
de.tile.com/de
at.tile.com/de
fr.tile.com/fr
ch.tile.com/fr
be.tile.com/fr
es.tile.com/es
it.tile.com/it
pt.tile.com/pt
pl.tile.com/pl

Dit Privacybeleid is van toepassing op de webwinkel die door Scalefast SAS, met vestiging te 1 Rue Jacqueline et Roland de Pury 69002 Lyon, Frankrijk, (de “Wederverkoper”) wordt beheerd. De Wederverkoper is de officiële Wederverkoper van Tile, Inc., en beheert deze webwinkel. Derhalve heeft dit privacybeleid alleen betrekking op de verzameling van informatie door Scalefast op deze website en op andere wijze voor verkoopdoeleinden. Het privacybeleid van Tile (zie https://www.thetileapp.com/en-eu/privacy-policy ) is van toepassing op de gegevensverzameling door Tile in alle andere contexten, zoals via zijn app en producten. U kunt het Privacybeleid van Tile raadplegen via deze link. Wij zullen uw naam, adres en e-mail aan Tile doorgeven voor de verwerking van uw bestelling en voor de andere doeleinden die in het Privacybeleid van Tile worden vermeld.

Wij respecteren de privacy van onze afnemers, partners, leveranciers van producten en diensten, en klanten. Het doel van dit privacybeleid is om u te voorzien van informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u deze website gebruikt, en hoe we andere informatie verzamelen met betrekking tot uw interactie met deze website zonder u daarbij als individu te identificeren; over hoe we de verzamelde informatie gebruiken, verwerken en bekendmaken; en over de opties die u mogelijk hebt met betrekking tot de manier waarop wij die informatie verzamelen en gebruiken. We verwerken de aan ons verstrekte persoonlijke informatie volgens de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacyregels.

"Persoonlijke informatie" is informatie die alleen of in combinatie met andere beschikbare informatie kan worden gebruikt om u te identificeren.

Privacybeleidslijnen of -verklaringen van derden. Als u een website bezoekt waarop wij producten of diensten te koop aanbieden, zal u op onze webpagina’s vaak de naam en het merk van de samenwerkende organisatie waarvan u het product koopt, tegenkomen. Als ook het privacybeleid of de privacyverklaring van één van onze partners op deze website verschijnt, zal dit Privacybeleid van toepassing zijn op ons gebruik van alle door ons verzamelde gegevens. Het privacybeleid of de privacyverklaring van onze partner zal van toepassing zijn op alle informatie die aan die partner wordt verstrekt, zoals bedoeld in dit Privacybeleid.

Welke informatie verzamelt u?

Wij verzamelen de persoonlijke informatie die u verstrekt tijdens het gebruik van deze website. Bijvoorbeeld, wanneer u informatie verstrekt om informatie op te vragen over een product dat of dienst die op deze website wordt aangeboden, of via deze website een product of dienst aankoopt; wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie, of zich inschrijft voor een nieuwsbrief; en wanneer u producten downloadt en/of registreert, en/of zich aanmeldt voor aanvullende diensten.

De informatie die we verzamelen omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, IP-adres, factuur- en/of verzendadres, telefoonnummer, betaalrekeninggegevens en andere gegevens die u hebt ingediend zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren om fraude te voorkomen. Als u onze klantenservice belt, kunnen we persoonlijke informatie verzamelen die u bewust en vrijwillig verstrekt tijdens uw gesprek met onze klantenservicemedewerkers.

Verder verzamelen we ook informatie die automatisch door uw webbrowser naar ons wordt gestuurd, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie die u niet persoonlijk identificeert (zoals de datum en het tijdstip van uw bezoek). De informatie die wij op deze manier ontvangen hangt af van de instellingen van uw webbrowser. Als u bij één van uw bezoeken aan deze website een gebruikersprofiel hebt aangemaakt, kunnen wij de door uw browser verstrekte informatie aan de informatie koppelen die u persoonlijk identificeert, en voor de hieronder beschreven doeleinden gebruiken. Bekijk de instellingen van uw webbrowser als u wilt weten welke informatie uw browser verstuurt of hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld en accepteren cookies. U kunt er echter voor kiezen om alle cookies of alleen cookies van bepaalde uitgevers, systematisch te accepteren of te weigeren. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies van geval tot geval worden geaccepteerd of geweigerd voordat ze worden geplaatst. Daarnaast kunt u ook regelmatig cookies van uw apparaat verwijderen via uw browser.

Vergeet niet de browserinstellingen op al uw apparaten (tablets, smartphones, computers) aan te passen.

De instellingen voor het beheer van cookies en keuzes kunnen per browser verschillen. In het helpmenu van uw browser staat beschreven hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Bijvoorbeeld:

Let wel, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat bepaalde functies, pagina’s of delen van de website niet toegankelijk zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit de door u gekozen instellingen.

Hoe verzamelt u deze informatie?

We verzamelen informatie die doorgaans niet persoonlijk identificeerbaar is, door middel van webtechnologieën, waaronder, maar niet beperkt tot, "sessiecookies", "permanente cookies", "JavaScript-tags" en "webbakens" (ook wel "tracking pixels" genoemd). Naarmate het internet evolueert, kunnen we voor dit doel verschillende soorten technologieën implementeren en gebruiken.

Cookies. Wanneer u deze website bezoekt, kunnen er één of meer "cookies" op uw computer worden geplaatst voor de personalisering en ondersteuning van uw gebruik van deze website, onze diensten en/of de diensten van onze partners. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat door een webserver naar de webbrowser van uw computer wordt overgebracht en later door een webserver in hetzelfde domein kan worden gelezen. Als u liever geen cookies ontvangt of graag zelf kiest welke cookies u accepteert, kunt u uw browser zo instellen dat de cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw computer wordt geplaatst. U vindt meer informatie hierover in onderstaande rubriek "Wat zijn mijn keuzes?". Hoewel u niet verplicht bent om onze cookies te accepteren, kan het zijn dat als u uw browser instelt om cookies te weigeren, u niet alle functies en functionaliteiten van deze website kunt gebruiken.

Dankzij cookies kan een website u informatie op maat aanbieden op basis van uw gebruik van deze website (zoals gepersonaliseerde inhoud en gerichte reclame bij toekomstige bezoeken aan deze website), en u tijd besparen door informatie op te slaan zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze website later opnieuw bezoekt. Wij kunnen de cookies rechtstreeks op deze site plaatsen, of namens de partner wiens advertentie op deze website verschijnt of diens serviceproviders. In het algemeen kunnen cookies u niet persoonlijk identificeren. Echter, als u bij één van uw bezoeken aan deze website een gebruikersprofiel hebt aangemaakt, kunnen wij het cookie aan informatie koppelen die u persoonlijk identificeert. Op deze website kunnen we een combinatie van "sessiecookies" en "permanente cookies" gebruiken. Zie hieronder voor meer informatie.

Sessiecookies. Een sessiecookie is een tijdelijk cookie dat wordt gewist wanneer u uw browser sluit. Een sessiecookie wijst een willekeurig gegenereerd, uniek identificatienummer aan uw computer toe wanneer u deze website bezoekt. De toewijzing van een nummer aan uw computer vergemakkelijkt de goede werking van de functies van onze websites door ons in staat te stellen een bepaalde "staat" permanent te handhaven voor uw sessie, bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagen bij het afrekenen. We gebruiken ook sessiecookies om anonieme informatie te verzamelen (d.i. informatie die u niet persoonlijk identificeert) over de manier waarop de bezoekers deze website gebruiken - welke pagina's ze bezoeken, welke links ze gebruiken en hoelang ze op elke pagina blijven. Wij analyseren deze informatie (ook wel "klikgegevens” genoemd) om de interesses en behoeften van onze bezoekers beter te begrijpen en om de inhoud en functionaliteit van deze website te verbeteren.

Permanente cookies. In tegenstelling tot een sessiecookie wordt een "permanent cookie" niet gewist wanneer u uw browser sluit. Het blijft op uw computer staan tot de ingestelde vervaldatum (bijvoorbeeld aan het einde van een kalendermaand) of tot u het verwijdert. Permanente cookies kunnen worden gebruikt om uw computer te "taggen", zodat onze server de volgende keer dat u (of iemand die uw computer gebruikt) ons bezoekt, u kan herkennen aan de "tag" op uw computer, en niet uw naam. Zo kunnen we u een gepersonaliseerde ervaring bieden, zonder te weten wie u bent. Hierdoor krijgen we de gelegenheid nauwkeurigere informatie te verzamelen over de manier waarop mensen deze website gebruiken, bijvoorbeeld hoe mensen deze website gebruiken bij hun eerste bezoek en hoe vaak ze terugkomen. Door middel van het gebruik van permanente cookies kunnen wij u een meer gepersonaliseerde winkelervaring bieden en in sommige gevallen voorkomen dat u gegevens die al in onze database voorkomen, opnieuw moet invoeren.

Webbakens. Wanneer u deze website bezoekt, kan uw computer één of meer “webbakens” ontvangen om ons te helpen cookies op deze website te plaatsen voor de verzameling van anonieme informatie over het gebruik van deze website door onze bezoekers, en om u op deze website en via onze partners, gepersonaliseerde of gerichte inhoud aan te bieden. Webbakens zijn grafische afbeeldingen, meestal niet groter dan 1 pixel x 1 pixel, die op verschillende plaatsen op deze website zijn geplaatst. Ze helpen ons ook bij het identificeren van browsertypen, zoektermen die bezoekers naar onze website verwijzen, en domeinnamen van websites die verkeer naar ons leiden. Wij kunnen de webbakens rechtstreeks op deze site plaatsen, of namens de partner wiens merk op deze website verschijnt of diens serviceproviders. Ze helpen ons ook om uw IP-adres te achterhalen. U kunt niet persoonlijk worden geïdentificeerd aan de hand van de informatie die de webbakens verzamelen. Echter, als u bij één van uw bezoeken aan deze website een gebruikersprofiel hebt aangemaakt, bijvoorbeeld voor een aankoop, kunnen we de informatie die we met behulp van webbakens verzamelen aan de informatie koppelen die u persoonlijk identificeert, en op dezelfde manier gebruiken als de informatie die we met behulp van cookies verzamelen. Wij gebruiken de webbakens ook om meer informatie te verkrijgen over de e-mails die wij versturen. Een webbaken in een e-mailbericht zal ons, bijvoorbeeld, laten weten of u een e-mail hebt ontvangen of geopend, en of u op de e-mail die u van ons op aanvraag hebt ontvangen, hebt gereageerd.

Lijst van cookies

De cookies die door onze website worden geplaatst, worden vermeld in de onderstaande tabel:

TYPE NAME PURPOSE DURATION
1 Toepassingscookie GEOBLOCK_* Noodzakelijk voor geobeperking 1 dag
2 Sessiecookie pep-territory Wordt gebruikt voor geo-ip-detectie Sessie
3 Toepassingscookie pep-sstorage Wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan (toegangstoken en API-resultaat) 1 jaar
4 Toepassingscookie pep-lastconn Wordt gebruik om de laatste verbindingstijd op te slaan, om te detecteren wanneer het toegangstoken moet worden vernieuwd 1 jaar
5 Toepassingscookie pep-esrb-data Wordt gebruikt om de geboortedatum op te slaan voor leeftijdscontrole (ESRB -/PEGI-beoordeling) 1 jaar
6 Permanent cookie cashrun* CS_FPC Noodzakelijk voor fraudebestrijdingscontroles (Cashshield): vingerafdruk, fraudebeoordeling 1 jaar
7 Toepassingscookie _air360_e Bewaart de laatste gebeurtenis 30 minuten
8 Toepassingscookie _air360_ev Gebruikt voor de functie Event Viewer 30 minuten
9 Permanent cookie _air360_u Bewaart de gebruikers-ID 10 jaar
10 Sessiecookie _air360_s Bewaart de huidige sessie-ID Sessie
11 Permanent cookie _air360_i Bewaart de unieke vingerafdruk/browser-ID 10 jaar
12 Toepassingscookie air360_app Slaat de app-ID van Air360 op 1 jaar
13 Sessiecookie laravel_session Identificeert de gebruikerssessie 2 hours

Cookies van derden

Wij gebruiken ook diensten die door derden worden aangeboden.

Analytische cookies

Google Analytics helpt ons om het aantal bezoekers te tellen en na te gaan hoe zij de website gebruiken. Op basis van deze gegevens kunnen we de website nog verbeteren. .

De gegevens die in verband met deze cookies worden gebruikt, omvatten:

 • Hoe u met de site omgaat, bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt;
 • Uw IP-adres, zodat we kunnen bepalen vanaf welke locatie u zich aanmeldt. Deze gegevens worden onmiddellijk geanonimiseerd en worden niet aan Google doorgegeven.

De gebruikte cookies worden vermeld in de onderstaande tabel:

TYPE NAME COMPANY PURPOSE DURATION
1 Toepassingscookie _ga Google Noodzakelijk voor Google Analytics / GTM 2 years
2 Toepassingscookie _gid Google Noodzakelijk voor Google Analytics / GTM 1 dag
3 Toepassingscookie _gat_* Google Noodzakelijk voor Google Analytics / GTM 1 minuut
4 Toepassingscookie _gat Google Noodzakelijk voor Google Analytics / GTM 1 minuut

Cookies om de website gebruiksvriendelijker en interactiever te maken:

Om u toegang te geven tot bepaalde functies van de website, maken we gebruik van diensten van derden, zoals:

 • Deelknoppen (Facebook, Twitter, Google+);
 • Video-uitzending op de website (YouTube);
 • Sociale connectoren (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Twitch, YouTube).

Deze functies zijn gebaseerd op cookies van derden die rechtstreeks door de serviceproviders worden geplaatst.

Facebook

Onze website kan gebruikmaken van sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.

Deze plugins zijn te herkennen aan één van de Facebook-logo's (witte “f” op blauwe tegel of een “duim omhoog”-pictogram), of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". Surf naar https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin voor een lijst van sociale plugins van Facebook.

Zodra een webpagina met een dergelijke plugin wordt bezocht, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd, en in de webpagina geïntegreerd. Wij hebben bijgevolg geen zicht op de hoeveelheid gegevens die Facebook via deze plugins verzamelt, en informeren u daarom volgens de huidige stand van onze kennis: http://www.facebook.com/help/help/?faq=17512 .

Door de integratie van de plugin wordt Facebook verwittigd wanneer u de betreffende pagina van onze website bezoekt. Als u op dat moment op Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze pagina direct aan uw Facebook-account koppelen. Als u met de plugins interageert (bv. door op de "Vind ik leuk"-knop te drukken of een opmerking te posten), wordt deze informatie rechtstreeks, door uw browser naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Ook als u niet op Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw IP-adres achterhalen en opslaan.

De plugins van Facebook kunnen door de websiteproviders op hun eigen website of platform worden geïntegreerd. Als geregistreerde Facebook-gebruikers op de plugin klikken, kunnen ze automatisch een bericht op hun Facebook-profiel achterlaten waarmee ze aangeven dat ze de gelinkte inhoud van de betreffende websiteprovider goedkeuren. De geïntegreerde Facebook-plugin communiceert continu met Facebook, en brengt Facebook onmiddellijk op de hoogte zodra de webpagina met de plugin wordt bezocht, ongeacht of de gebruiker erop klikt of niet.

Door de zogenaamde iFrame-integratie laadt de browser niet alleen de daadwerkelijk geraadpleegde website maar ook een "pagina in de pagina" met de desbetreffende plugin. In het geval van Facebook-plugins wordt dit iFrame (of deze brontekst) volledig door Facebook gecreëerd waardoor wij het in principe niet kunnen controleren of bewerken.

Als de gebruiker niet op Facebook is ingelogd of geregistreerd, wordt er toch een cookie geïnstalleerd dat identificerende informatie bevat, zoals, bijvoorbeeld, B7dcTqgWq3fuDgllFw47QPIO, en dat twee jaar geldig is.

Als de browser later opnieuw verbinding maakt met de Facebook-server, wordt dit cookie doorgestuurd naar het gebruikersaccount en kan het worden gebruikt om een profiel aan te maken. De informatie die in het cookie is opgeslagen, kan ook achteraf nog worden opgehaald als de gebruiker zich later op Facebook registreert.

Als de gebruiker op Facebook is ingelogd tijdens de huidige browsersessie, worden zowel de geraadpleegde webpagina als het cookie naar Facebook gestuurd. In dit geval kan deze informatie gemakkelijk aan het desbetreffende gebruikersaccount worden toegewezen op basis van de sessie-ID.

Wij zijn niet op de hoogte van het doel en de omvang van de gegevensverzameling, en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook. Voor meer informatie over uw rechten in dit verband en over de beschikbare browserinstellingen ter bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met Facebook of het gegevensbeschermingsbeleid van Facebook raadplegen op http://www.facebook.com/policy.php.

U kunt de sociale plugins van Facebook met add-ons voor uw browser blokkeren.

Twitter

Onze websites kunnen gebruikmaken van sociale plugins van het sociale netwerk twitter.com, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Deze plugins zijn te herkennen aan hun Twitter-logo (witte vogel op blauw vierkant). Ze stellen u, met name, in staat om de inhoud van onze website met uw Twitter-contacten te delen .

Instagram

Onze websites kunnen gebruikmaken van plugins van het sociale netwerk Instagram, dat wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Rd Menlo Park CA 94025 VS. Deze plugins zijn te herkennen aan hun Instagram-logo (klein cameraatje). Ze stellen u, met name, in staat om de inhoud van onze website met uw Instagram-contacten te delen .

Youtube

Onze websites kunnen gebruikmaken van plugins van het sociale netwerk YouTube, dat wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze plugins zijn te herkennen aan hun YouTube-logo (witte driehoek in een rode rechthoek). Ze stellen u in staat om ons videokanaal op dit sociale netwerk te volgen .

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

Wij kunnen de door ons verzamelde, persoonlijke informatie gebruiken:

 • om contact met u op te nemen als u ons om informatie of kennisgeving hebt verzocht;
 • om te bepalen in welk land u zich bevindt met het oog op de naleving van de geldende wetgeving (onder andere met betrekking tot export), de garantie van de veiligheid, de bestrijding van piraterij en de preventie van fraude;
 • om na te gaan of de bestaande persoonlijke informatie die we over u bezitten, accuraat en volledig is;
 • om u te voorzien van productupdates en -upgrades, speciale aanbiedingen, prijsinformatie, nieuwsbrieven en andere informatie, zowel in eigen naam als, in sommige gevallen, namens een partner of klant, als u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • voor promotionele activiteiten als u hebt ingestemd met het ontvangen van en deelnemen aan dergelijke acties;
 • in verband met sleutels, toegangscodes of andere informatie die nodig kan zijn om u toegang te geven tot de websites of diensten van onze partners om producten, updates of diensten te ontvangen;
 • om de naleving van de toepasselijke wetten, regels en voorschriften te controleren;
 • als u deze website bezoekt om een aankooptransactie uit te voeren:
  • om uw bestelling in behandeling te nemen, te controleren, te verwerkenof te leveren, om de betaling te verwerken of te innen, om uwfiscale of belastingvrije status te controleren, om terugboekingente betwisten, om te bepalen of u in aanmerking komt voor eenkredietlijn, of om u op de hoogte te stellen van de status van uwbestelling;
  • ter preventie van fraude en piraterij;
  • om u, voor zover de wet dat toestaat, een gepersonaliseerdewinkelervaring te bieden;
  • om uw aankoop te registreren bij de fabrikant of serviceprovider inhet kader van uw recht op garantie, technische ondersteuning ofsoortgelijke doeleinden;
  • om uw aankoop te melden aan de provider van de onlineservice waarvooru bij ons een gebruiksrecht hebt gekocht, bijvoorbeeld om deserviceprovider in staat te stellen u toegang tot de dienst tegeven;
  • om u in staat te stellen een account aan te maken voor toekomstigeaankopen, op voorwaarde dat u hebt ingestemd met de aanmaak van eendergelijk account;
  • om de verlenging van uw abonnementen op producten of diensten tevergemakkelijken; en
  • om ueen efficiënte klantenservice te bieden (wat, in de mate en op eenwijze die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, kaninhouden dat bezoekers die een afrekenproces beginnen maar nietvoltooien, worden benaderd, om de onvoltooide sessie voort tezetten of om te zien of er een probleem was met hun gebruik vandeze website), en/of van technische ondersteuning te voorzien.

Wij rechtvaardigen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: (I) de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, (ii) de uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of (iii) het nastreven van onze legitieme belangen en die van derden, d.w.z. het verbeteren en beheren van onze producten en diensten, het beheren van onze websites, het verkrijgen van professioneel advies om ons bedrijf te beschermen, het versturen van berichten om onze producten en diensten te promoten.

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang we die nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werd verzameld (of waarvoor u later toestemming hebt gegeven), voor andere legitieme doeleinden (zoals naleving van de regelgeving), en voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij zullen de toepasselijke wetgeving in acht nemen en redelijke stappen ondernemen om alle personen of entiteiten die, in het kader van de hierboven beschreven doeleinden, persoonlijke informatie ontvangen, te verplichten uw persoonlijke informatie te beschermen en te beveiligen.

Waarvoor wordt de verzamelde, anonieme informatie gebruikt?

We kunnen de door ons verzamelde anonieme informatie gebruiken:

 • om uw gebruik van deze website, onze diensten en/of de diensten van onze partners te personaliseren en te ondersteunen;
 • om deze website, de klantervaring, onze advertentiesystemen en onze producten en diensten te verbeteren;
 • om acties of transacties te identificeren als afkomstig van een affiliate marketing- of verwijzingsprogramma;
 • om gerichte advertenties te tonen op deze website en andere websites;
 • om verslag uit te brengen aan onze huidige en toekomstige partners en serviceproviders; en
 • voor andere historische, statistische, onderzoeks- of analysedoeleinden.

Onze partners. Wanneer wij producten te koop aanbieden op een website, doen wij dat als een onafhankelijke elektronische wederverkoper van, of serviceprovider voor, de partner wiens naam en/of logo op de betreffende website staat. Als u een product of dienst koopt in een webwinkel die wij beheren en die gemerkt is met de merknaam van onze partner, zullen wij bepaalde persoonlijke gegevens en/of anonieme informatie die u in het kader van uw aankoop verstrekt aan die partner doorgeven voor verslaggevingsdoeleinden, om onze partner of diens serviceprovider in staat te stellen uw aankoop te registreren, om u toegang te geven tot producten of diensten die door onze partner of diens leveranciers worden geleverd, om de garantie, technische ondersteuning of service na verkoop te verzekeren, om onze partner of diens onderaannemer in staat te stellen berichten naar u te sturen als u daarvoor toestemming hebt gegeven, om onze partner of diens serviceprovider in staat te stellen diensten te verlenen in verband met deze website zoals klantenondersteuning of eenmalige aanmelding op deze website en de website van onze partner, of voor soortgelijke doeleinden om verplichtingen aan u na te komen..

Onze serviceproviders. Wij werken samen met andere bedrijven om ons of namens ons gezamenlijke of bepaalde diensten te verlenen, en ons te helpen bij de exploitatie van ons bedrijf. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij, bijvoorbeeld, met onze dochterondernemingen en/of andere bedrijven samenwerken om deze website te hosten of te onderhouden, om creditcardbetalingen te verwerken, om diensten in verband met fraudescreening en/of -detectie aan te bieden, om de integriteit van de gegevens te controleren, om u een kredietlijn aan te bieden, om diensten voor websiteoptimalisatie te leveren, om uw bestelling te verwerken, om betalingen te innen, om advertenties op deze website en websites van derden te plaatsen, om post of e-mail te verzenden, en/of om klantenservice te verlenen. Wij kunnen uw informatie met onze serviceproviders delen in het kader van hun dienstverlening aan ons. Deze bedrijven zijn contractueel verplicht om alle informatie die wij met hen delen uitsluitend te gebruiken om diensten aan ons of namens ons te leveren, en om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet met onze dochterondernemingen of niet-verbonden derden, voor gebruik voor eigen marketingdoeleinden delen zonder uw toestemming.

Om te voldoen aan wettelijke vereisten, om mee te werken aan wetshandhavingsonderzoeken, om fraude en andere misdrijven te voorkomen, en om wettelijke rechten, eigendom, u en anderen te beschermen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij de persoonlijke informatie die wij op deze website verzamelen, bekendmaken zonder u daarvan op de hoogte te stellen, wanneer wij, te goeder trouw, van mening zijn dat overdracht nodig is om te voldoen aan de wet of een wettelijke vereiste; om te voldoen aan verzoeken in het kader van een gouvernementeel, administratief of gerechtelijk proces, voorschrift of bevel, zoals een dagvaarding of een gerechtelijk bevel; om mee te werken aan wetshandhavings- of andere overheidsonderzoeken (zonder dat de wetshandhavings- of overheidsinstantie die om de informatie verzoekt ons daarvoor een formele dagvaarding hoeft voor te leggen); om een mogelijk misdrijf, zoals fraude of identiteitsdiefstal, te voorkomen of te onderzoeken; om een contract af te dwingen; om onze wettelijke rechten, eigendom of veiligheid, onze dochterondernemingen en hun respectievelijke werknemers, klanten, partners en agenten, en andere gebruikers of het publiek in het algemeen te beschermen; of om uw vitale belangen te beschermen indien dit door ons noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast kunnen we onze serverlogboeken inzien voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om inbraakpogingen in ons netwerk te detecteren. Indien we criminele activiteiten vermoeden, kunnen we onze serverlogboeken, die de IP-adressen van de bezoekers bevatten, met de betreffende onderzoeksinstanties delen zodat zij die informatie kunnen gebruiken om individuen te traceren en te identificeren. Wij behouden ons ook het recht voor om activiteiten waarvan wij, te goeder trouw, menen dat ze in strijd zijn of kunnen zijn met de toepasselijke wetten, regels of voorschriften, aan de bevoegde wetshandhavings- of overheidsinstanties te melden zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

In verband met bedrijfsevenementen. Als één van onze dochterondernemingen of een derde partij ons bedrijf, specifieke activa of de bedrijfsvoering van één van onze bedrijfsonderdelen heeft overgenomen in het kader van, bijvoorbeeld, een verkoop, fusie, reorganisatie, insolventie, ontbinding of liquidatie, wordt de door u eerder verstrekte, persoonlijke informatie eigendom van dat bedrijf. In dat geval zal het gebruik van uw persoonlijke informatie door het overnemende bedrijf nog steeds onderworpen zijn aan dit Privacybeleid, aan eventuele andere aanvullende Privacyverklaringen en aan de privacyvoorkeuren die u aan ons kenbaar hebt gemaakt.

Wat zijn mijn keuzes?

Wij respecteren uw recht om keuzes te maken over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en bekendmaken. We vragen u meestal om uw keuzes aan te geven op het moment dat en op de pagina waarop u uw persoonlijke informatie invoert.

Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt, kunnen wij u vragen om aan te geven of u verdere berichten van ons en/of onze partners wilt ontvangen met betrekking tot, onder andere, updates, upgrades, speciale aanbiedingen en prijzen. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als u geen reclameboodschappen meer van ons wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten via het contactformulier op onze website www.scalefast.com; geef in uw e-mail duidelijk aan welke toestemming u wilt intrekken. Vergeet niet dat als u ons toestemming hebt gegeven om uw contactgegevens aan de verzendlijst van de Handelaar toe te voegen, en u die toestemming later intrekt, u contact dient op te nemen met de Handelaar (of gebruik moet maken van de opt-outregeling die in de e-mails van de Handelaar wordt aangeboden) om uw naam uit de verzendlijsten van de Handelaar te laten verwijderen.

Als u een sessie- of permanent cookie accepteert, kunt u het te allen tijde via uw webbrowser verwijderen (bv. zodra u onze website verlaat). Als u liever geen cookies ontvangt of graag zelf kiest welke cookies u accepteert, kunt u uw browser zo instellen dat de cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Hoewel u niet verplicht bent om onze cookies te accepteren, kan het zijn dat als u uw browser instelt om cookies te weigeren, u niet alle functies en functionaliteiten van deze website kunt gebruiken.

Wij en onze partners kunnen samenwerken met externe serviceproviders, zoals, bijvoorbeeld, Google Analytics en Omniture, die namens ons advertenties plaatsen op het internet en soms ook op deze website. Door middel van een pixeltag of andere webtechnologieën kunnen deze advertenties anonieme informatie verzamelen over uw bezoeken aan de website waarop een dergelijke advertentie is geplaatst, en over uw interactie met de advertenties, producten en diensten die door ons, onze partners en onze leveranciers worden aangeboden. Wij en onze partners kunnen deze anonieme informatie gebruiken om u gerichte reclame voor goederen en diensten aan te bieden. Als u van de opt-outfunctie gebruikmaakt zodat uw informatie niet door cookies, webbakens en andere hulpmiddelen kan worden verzameld, worden de bestaande advertentiecookies gewist en wordt er een nieuw cookie geplaatst dat serviceproviders opdraagt om uw toekomstige activiteiten niet te volgen wanneer dat cookie wordt gedetecteerd (een DNT-cookie). Als uw browser is ingesteld om cookies te weigeren wanneer u onze opt-outpagina bezoekt, kan er geen DNT-cookie op uw computer worden geplaatst. Als u de DNT-cookies wist, een andere computer gebruikt of van webbrowser verandert, zal u de opt-outfunctie opnieuw moeten activeren.

Wanneer u, in bepaalde omstandigheden, de vereiste persoonlijke gegevens niet verstrekt, zullen wij niet in staat zijn om de producten en diensten onder ons contract aan u te leveren, of aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zullen we dat duidelijk aangeven en u informeren over de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens.

Privacy Notice to California Residents Als u een inwoner van Californië bent, staat de California Civil Code Section 1798.83 u toe om informatie op te vragen over de bekendmaking van uw persoonlijke informatie door Scalefast SAS. of zijn dochterondernemingen aan derden voor directe marketingdoeleinden van die derden. Dit recht dat aan de inwoners van Californië wordt verleend, geldt alleen voor hun activiteiten binnen de staat Californië. Klik op [email protected] om een dergelijk verzoek in te dienen; Geef in uw verzoek duidelijk aan op welk bedrijf van de Wederverkoper uw verzoek betrekking heeft. Als u geen bedrijf opgeeft, zullen we ervan uitgaan dat uw verzoek betrekking heeft op Scalefast SAS.

Hoe wordt mijn persoonlijke informatie beveiligd?

Wij doen ons uiterste best om uw persoonlijke informatie veilig te stellen. We hebben redelijke fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking. Wanneer we gevoelige informatie, zoals een rekeningnummer, verzamelen of doorgeven, gebruiken we industriestandaardmethoden om die informatie te beschermen. Het is echter belangrijk dat u begrijpt dat geen enkele website, database of systeem volledig veilig is of bestand is tegen hackers. Ook u bent verantwoordelijk voor het nemen van redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking of misbruik, bijvoorbeeld door uw wachtwoord te beschermen.

Elk land heeft zijn eigen privacywetten en -voorschriften. U kunt er echter van op aan dat, ongeacht waar uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt, doorgestuurd of opgeslagen, als uw gegevens via deze website zijn verzameld, deze door ons worden beschermd in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid en de toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

Wat zijn mijn rechten?

U beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Sommige van deze rechten zijn slechts van toepassing in bepaalde omstandigheden. Als iemand één van deze rechten wil uitoefenen of bespreken, dient hij/zij zijn/haar verzoek schriftelijk of per e-mail door te sturen naar en voldoende informatie over de omvang van het verzoek bij te voegen.

 • Toegang: u hebt het recht om ons te vragen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken en, indien dat het geval is, om toegang tot uw persoonlijke gegevens te verzoeken. U kunt een kopie opvragen van de persoonlijke gegevens en de andere informatie die we over u bezitten.
 • Correctie: u hebt het recht om te verzoeken tot correctie van alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben.
 • Verwijdering: in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen. Er zijn ook uitzonderingen waarbij wij een verzoek tot verwijdering niet kunnen inwilligen, bijvoorbeeld wanneer de persoonlijke gegevens nodig zijn voor de naleving van de wet of in verband met claims.
 • Beperking: u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens of de reden van hun verwerking bepalen.
 • Overdracht: onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde.
 • Bezwaar: : als wij persoonlijke gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen (of belangen van een derde partij) kunt u dit aanvechten. Wij kunnen echter het recht hebben om de verwerking van de persoonlijke gegevens voort te zetten op basis van dwingende legitieme gronden of in het kader van juridische claims. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Geautomatiseerde beslissingen: u hebt het recht om geautomatiseerde beslissingen die over u worden genomen, te betwisten wanneer deze een juridisch of vergelijkbaar effect hebben, en te verzoeken om deze opnieuw te overwegen.
 • Toezichthoudende autoriteit: u hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar u uw gewone verblijfplaats hebt, waar u werkt of waar een vermeende inbreuk op de gegevensbeschermingswetgeving heeft plaatsgevonden.
 • Richtlijnen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden: u hebt het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot de opslag, de verwijdering en de mededeling van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn.

Wat is uw beleid met betrekking tot de privacy van kinderen?

Deze website is niet gericht op of bedoeld voor kinderen. Als u niet meerderjarig bent of geen wettelijk bindende overeenkomsten kunt sluiten in uw land, mag u deze website niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene. Ons doel is om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de verzameling en het gebruik van informatie van kinderen zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. Als u vermoedt dat we informatie hebben ontvangen van een kind of een andere persoon die door deze wetten wordt beschermd, kunt u ons op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen dan redelijke stappen ondernemen om die informatie uit onze databanken te verwijderen.

Overdracht van persoonlijke informatie buiten de Europese Unie

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan onze dochterondernemingen en aan derde partijen die producten of diensten aan ons leveren, zoals de partners wiens naam en/of logo op deze website staat, en hun zetel buiten de Europese Unie, en in het bijzonder in de Verenigde Staten, hebben.

Wanneer uw persoonlijke informatie wordt overgedragen aan een partij met zetel in een land dat niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de Europese Unie, zal een dergelijke overdracht plaatsvinden volgens de bepalingen van het EU-VS-privacyschild (zie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Frameworkvoor meer informatie) of volgens een overeenkomst inzake doorgifte van gegevens die is gebaseerd op de modelcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, waarvan u op verzoek een kopie kunt aanvragen door een e-mail te sturen naar .

Aanvullende informatie

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of over onze privacypraktijken, of als u online geen antwoord vindt op uw privacygerelateerde vragen, kunt u op één van de volgende manieren contact met ons opnemen:

Als u gebruikmaakt van deze website of via deze website persoonlijke informatie aan ons verstrekt, gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik, de overdracht en de openbaarmaking van uw informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd updaten. Deze updates kunnen een gevolg zijn van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, regels of richtlijnen, wijzigingen in onze gegevensverzamelingspraktijken en/of wijzigingen in ons bedrijf of onze diensten. De wijzigingen in ons Privacybeleid gaan 30 dagen na publicatie van kracht, en zijn alleen van toepassing op de persoonlijke informatie die wij bewaren wanneer u de site gebruikt nadat de herziene verklaring van kracht is gegaan. Als de herziening van het Privacybeleid een wezenlijke invloed heeft op de manier waarop wij uw Persoonlijke informatie die vóór de datum van de herziene verklaring is verzameld, gebruiken, dan zullen wij u vragen om het herziene Privacybeleid te accepteren. We zullen de bijgewerkte versie van dit Privacybeleid en zijn ingangsdatum op de website publiceren zodat u weet dat we het Privacybeleid hebben bijgewerkt.