Probeer de site te openen met een recentere browser. Uw browser is gedateerd en ondersteunt de configuratie van onze winkel niet.

Inhoudsopgave

Laatste update: 27 augustus 2020

Houd er rekening mee dat als u op nl.tile.com/nl, uk.tile.com/en, dk.tile.com/en, fi.tile.com/en, se.tile.com/en, no.tile.com/en, ie.tile.com/en, de.tile.com/de, at.tile.com/de, fr.tile.com/fr, ch.tile.com/fr, be.tile.com/fr, es.tile.com/es, it.tile.com/it, pt.tile.com/pt, pl.tile.com/pl, winkelt, u een relatie aangaat met de e-commerceprovider Scalefast SAS, een bedrijf dat in opdracht van Tile Inc. (de “Handelaar”) diens online verkoop verzorgt.

Deze Verkoopvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden" of "Overeenkomst") zijn een juridisch document dat uw rechten en plichten als klant toelicht. Lees deze informatie zorgvuldig door..

Definities

Website of Winkel:
De website van de webwinkel van de Handelaar is toegankelijk via

nl.tile.com/nl
uk.tile.com/en
dk.tile.com/en
fi.tile.com/en
se.tile.com/en
no.tile.com/en
ie.tile.com/en
de.tile.com/de
at.tile.com/de
fr.tile.com/fr
ch.tile.com/fr
be.tile.com/fr
es.tile.com/es
it.tile.com/it
pt.tile.com/pt
pl.tile.com/pl
Klant:
U, de gebruiker van de Website (aan wie deze voorwaarden zijn gericht).

Product(en):
Op de Website verkocht(e) product(en)

Partner:
Tile Inc.
1900 S. Norfolk Street, Suite 310, San Mateo, CA 94403

Wederverkoper
Scalefast SAS, a French company having its registered office at 1 Rue Jacqueline et Roland de Pury 69002 Lyon, France.

Website of Winkel:
De website van de webwinkel van de Handelaar is toegankelijk via nl.tile.com/nl, uk.tile.com/en, dk.tile.com/en, fi.tile.com/en, se.tile.com/en, no.tile.com/en, ie.tile.com/en, de.tile.com/de, at.tile.com/de, fr.tile.com/fr, ch.tile.com/fr, be.tile.com/fr, es.tile.com/es, it.tile.com/it, pt.tile.com/pt, pl.tile.com/pl, en uitgebracht na 8 september 2020.

PREAMBULE

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren en reguleren de contractuele relatie tussen de Wederverkoper en u, de Klant, die hieronder ook wordt gedefinieerd als de gebruiker van de Website. U kunt de servicevoorwaarden van Tile, Inc. raadplegen via https://www.thetileapp.com/en-eu/privacy-policy.

De Wederverkoper is een online en offline leverancier van e-commerceoplossingen.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen de Wederverkoper en de personen die de Website bezoeken of een aankoop doen op de Website.

U kunt de Algemene Verkoopvoorwaarden rechtstreeks op de Website nalezen. De Wederverkoper kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken wijzigen. De algemene voorwaarden op de Website zijn afdwingbaar en bindend vanaf de datum van registratie. U bent te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de kennisname en de naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Als u uw Account (zoals hieronder gedefinieerd) niet annuleert of het gebruik van de e-commerceoplossingen van de Wederverkoper waarop de wijziging betrekking heeft, niet staakt, gaan we ervan uit dat u de gewijzigde voorwaarden stilzwijgend accepteert. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen of met één van de voorwaarden in deze Overeenkomst, kan u niets anders doen dan uw Account annuleren of het gebruik van de e-commerceoplossingen van de Wederverkoper staken. De Wederverkoper is niet verplicht om eventuele kosten te vergoeden die u vóór de annulering van uw Account of de beëindiging van het gebruik van uw Abonnement hebt gemaakt, of deze pro rata terug te betalen.

De Wederverkoper mag de informatie op de genoemde Website zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

De plaatsing van een bestelling op de Website impliceert de aanvaarding, zonder voorbehoud, van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De Wederverkoper zal u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Website verlenen.

Gebruikersaccount

Als u een aankoop wilt doen in de e-commercewinkel van de Wederverkoper, kunt u het registratieproces van de Winkel doorlopen en een Winkelaccount ("Account") aanmaken.

Land van verblijf Minimumleeftijd voor de aanmaak van een account op de website
België, Denemarken, Estland, Finland, Letland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk 13 jaar
Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus 14 jaar
Tsjechische Republiek, Frankrijk, Griekenland, Slovenië 15 jaar
Kroatië, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Roemenië, Slowakije 16 jaar

Klanten moeten ouder zijn dan 18 jaar om in de Winkel te mogen winkelen. Uw Account kan ook factureringsgegevens bevatten die u aan de Wederverkoper verstrekt voor de betaling van openstaande of herhalingsaankopen ("Abonnementen"), voor voorbestellingen of voor snellere toekomstige aankopen. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor alle activiteit op uw Account en voor de beveiliging van uw computersysteem. U mag uw wachtwoord of account niet onthullen, delen of door andere laten gebruiken. U gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor het gebruik van uw wachtwoord en Account, en voor alle winkelcommunicatie en -activiteit met uw loginnaam en wachtwoord. Het is u niet toegestaan uw Account te verkopen, door anderen tegen betaling te laten gebruiken of over te dragen, en het is u evenmin toegestaan uw Abonnementen te verkopen, door anderen tegen betaling te laten gebruiken of over te dragen, tenzij de Verkoopvoorwaarden hier uitdrukkelijk in voorzien.

Laat het ons onmiddellijk weten als u reden heeft om aan te nemen dat iemand anders kennis heeft genomen van uw wachtwoord, of dat uw wachtwoord op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt of zal worden gebruikt.

Als Accounthouder bent u verantwoordelijk voor alle kosten, inclusief alle toepasselijke belastingen, en alle aankopen die door u of een gebruiker van uw Account, inclusief uw familie of vrienden, worden gemaakt. Als u uw Account annuleert, behoudt de Wederverkoper zich het recht voor om de kosten, toeslagen of heffingen te innen die vóór de annulering zijn gemaakt. Delinquente Accounts moeten worden gesaneerd en openstaande rekeningen moeten worden betaald, voordat u zich opnieuw op de website van de Wederverkoper kunt registreren.

Bovendien begrijpt en erkent u dat Accounts bindende gebruikersrechten inhouden, en dat de Wederverkoper de overdracht (inclusief van rechtswege) van Accounts van een abonnee aan een derde partij niet toestaat. De klant is de enige houder van zijn/haar Account.

Uw aankoop is onderworpen aan productvereisten die u moet lezen voordat u een product koopt. Als u een aankoop doet, gaan we ervan uit dat u deze vereisten hebt begrepen en stilzwijgend accepteert. De Wederverkoper is niet verantwoordelijk voor enig verlies of voor onverenigbare of foutieve aankopen. We raden u aan om in een dergelijk geval contact op te nemen met onze klantendienst zodat we uw probleem zo goed mogelijk kunnen oplossen.

U gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor het gebruik van uw Account en voor alle winkelactiviteit met uw Account. In onze online omgeving verwachten we dat u te goeder trouw handelt, niet beledigend bent en geen ander persoonlijk belang dan de geleverde diensten nastreeft. Als u deze gedragsregel niet naleeft, kan de Wederverkoper, naar eigen goeddunken, een juridische procedure starten.

U kunt uw Account te allen tijde annuleren. U kunt het gebruik van een Account te allen tijde staken, of ons desgewenst verzoeken om uw toegang tot een Account te blokkeren. Accounts en productleveringen zijn echter niet overdraagbaar. Productaankooptransacties geven eenmalig het recht op de levering van een product. De annulering van uw Account geeft u geen recht op restitutie van producten of terugbetaling van kosten. De Wederverkoper behoudt zich het recht voor om de kosten, toeslagen of heffingen te innen die vóór de annulering van uw Account zijn gemaakt. Bovendien bent u verantwoordelijk voor alle kosten die vóór uw annulering aan externe leveranciers of contentproviders in rekening zijn gebracht.

De Wederverkoper kan uw Account te allen tijde annuleren als (a) de Wederverkoper de Winkel sluit, of (b) u de voorwaarden van deze Overeenkomst of de Servicevoorwaarden van Tile (inclusief eventuele Abonnementsvoorwaarden of Abonnementsgebruiksregels) schendt Als de Wederverkoper uw Account sluit of annuleert naar aanleiding van een schending van deze Verkoopvoorwaarden of de Servicevoorwaarden van Tile, of wegens ongepaste of illegale activiteiten, hebt u geen recht op terugbetaling van de Abonnementskosten of resterende tegoeden op uw Account.

De accounts die vóór de lancering van de Website zijn aangemaakt, zijn niet onderworpen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De accounts die vóór de lancering van de Website zijn aangemaakt, komen bijgevolg niet in aanmerking voor het Ledenbeloningsprogramma en worden niet overgedragen naar deze Website. Terugkerende klanten moeten een nieuw account aanmaken.

Voorraadbeschikbaarheid en verkoopuitvoering

De producten zijn te koop binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Aanbiedingen voor Producten die niet op voorraad zijn, zijn geldig op voorwaarde dat ze kunnen worden verkregen bij de leveranciers van de Wederverkoper. De verwerking en levering van de bestellingen is altijd onder voorbehoud van voorraadbeschikbaarheid.

Toepassing

Uw Productbestelling is een bindend aanbod aan de Wederverkoper om de genoemde Producten te kopen ("Productbestelling"). Wanneer u een Productbestelling plaatst, wordt er onmiddellijk een bevestigingsbericht getoond en ontvangt u een bevestigingsmail. Dergelijke automatische bevestiging is geen aanvaarding door de Wederverkoper van uw Productbestelling, maar een bevestiging van kennisname. Pas wanneer de Wederverkoper uw Productbestelling goedkeurt, wordt uw Productbestelling aanvaard en wordt er een overeenkomst gesloten. Pas wanneer wij het product naar u verzenden en u per e-mail bevestigen dat wij het product naar u hebben verzonden (de “Elektronische Uitvoeringsbevestiging"), is uw aanbod geaccepteerd en de koopovereenkomst voor het door u bestelde product gesloten. In het geval van digitale producten ontvangt u een Elektronische Uitvoeringsbevestiging met een link naar een productcode zodat u uw aankoop kunt ontgrendelen en downloaden.

Als uw Productbestelling meer dan één pakket omvat, is het mogelijk dat u voor elk pakket een afzonderlijke Verzendbevestigingsmail ontvangt. Elke Elektronische Uitvoeringsbevestiging met bijbehorende verzending houdt een afzonderlijke koopovereenkomst in voor het(de) in die Elektronische Uitvoeringsbevestiging gespecificeerde product(en). De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op u en de Wederverkoper.

Bestellingen en gebruik van de diensten

De Productbestellingen kunnen uitsluitend via het internet worden geplaatst.

Fouten in de automatische bevestiging van de Productbestelling kunnen niet worden uitgesloten. Controleer de automatische bevestiging van de Productbestelling op fouten, en breng ons onmiddellijk op de hoogte in het geval van discrepanties. U garandeert dat alle gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt, waarheidsgetrouw, accuraat, up-to-date en volledig zijn. We accepteren enkel Productbestellingen van klanten die 18 jaar zijn of ouder.

De Wederverkoper heeft het recht om een Productbestelling van een bepaalde Klant te annuleren of weigeren, als de Wederverkoper nog steeds op de betaling door die Klant van een eerdere bestelling wacht.

U stemt ermee in de verkoopfacturen elektronisch te ontvangen. De elektronische facturen zijn beschikbaar in uw Account op de Website. Voor elke levering ontvangt u een Elektronische Uitvoeringsbevestiging met een link naar uw elektronische factuur op de Site. Als u geen account hebt en uw factuur niet hebt afgedrukt na ontvangst van uw Elektronische Uitvoeringsbevestiging, of als u op zoek bent naar meer informatie over elektronische facturen en instructies over hoe u een papieren exemplaar kunt opvragen, kunt u contact opnemen met onze klantenondersteuning. Klik hiervoor op de rubriek "Contact met ons opnemen".

Levering van fysieke goederen

Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u tijdens de bestelprocedure hebt opgegeven. De levertermijn op de Website is indicatief en kan variëren in de loop van de bestelling. De Wederverkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraagde leveringen of voor het verlies van een pakket door de postdiensten of koeriers, en de daaruit voortvloeiende gevolgen. U bent verantwoordelijk voor de controle van de goede staat van het(de) pakket(ten) en de inhoud ervan bij ontvangst. Indien het (de) pakket(ten) of de inhoud ervan niet in overeenstemming is (zijn) met de bestelling, moet u op de leveringsbon een volledige beschrijving van de inhoud en de afwijkingen geven, en ons binnen 3 dagen na ontvangst een brief met ontvangstbevestiging en een soortgelijke inhoud sturen.

Betaling

Op het moment van aankoop kunt u kiezen uit de getoonde betalingsmethoden. Andere methoden worden niet ondersteund.

De Wederverkoper gebruikt TLS-encryptietechnologie (Transport Layer Security) voor de verwerking van uw transacties. Uw bankgegevens worden niet opgeslagen door de Wederverkoper. De bankgegevens worden enkel door de betalingsdienstaanbieder opgeslagen als u bij het afrekenen of het plaatsen van een voorbestelling de optie hebt geselecteerd om een creditcard/debetkaart op uw naam op te slaan voor toekomstig gebruik. De Wederverkoper heeft bijgevolg, op geen enkel moment toegang tot uw privébankgegevens en kredietgeschiedenis. De Wederverkoper slaat uw naam, uw adres en de transactietijd en -datum alleen op om misbruik en fraude te voorkomen. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk.

Elke poging tot fraude of misleiding, ongeacht de omvang, zal onmiddellijk tot verdere acties leiden, en kan tot de overdracht van alle gerelateerde transactiegegevens aan de autoriteiten leiden.

Wanneer u de Wederverkoper of één van zijn betalingsdienstaanbieders betalingsgegevens verschaft, verklaart u dat u de geautoriseerde gebruiker bent van de aan de betaling gelinkte kaart, pincode, sleutel of account, en geeft u de Wederverkoper toestemming om uw creditcard te belasten of om de betaling van uw aankoop of van de kosten ten laste van uw account te verwerken via de gekozen externe betalingsdienstaanbieder. De Wederverkoper kan u om uw adres of andere informatie vragen om te voldoen aan zijn verplichtingen krachtens het toepasselijke recht.

In het geval van voortgezet gebruik van een Abonnement met een overeengekomen gebruiksperiode waarbij terugkerende betalingen recht geven op voortgezet gebruik (“Abonnement met terugkerende betaling"), gaat u ermee akkoord en bevestigt u opnieuw dat de Wederverkoper bevoegd is om uw creditcard te belasten met de terugkerende bedragen, of de betaling van de terugkerende bedragen via een andere, externe betalingsverwerker (zoals PayPal) te verwerken. Als u een Abonnement met terugkerende betaling hebt gekocht, verbindt u zich ertoe de Wederverkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in het nummer, de vervaldatum en/of het factuuradres van uw creditcard, en/of het nummer van uw PayPal-account of andere betaalrekening, en gaat u ermee akkoord de Wederverkoper onmiddellijk te verwittigen als uw creditcard, PayPal-account of andere betaalrekening, om welke reden dan ook, vervalt of wordt geannuleerd.

Indien uw gebruik van de Winkel en uw aankopen onderworpen zijn aan een verbruiks- of omzetbelasting, kan de Wederverkoper deze belasting in rekening brengen bovenop de Abonnementsgelden en eventuele andere kosten die in de Gebruiksregels worden vermeld.

U verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van “IP-proxying” of andere methoden om uw woonplaats te verhullen, om, bijvoorbeeld, op de Productinhoud rustende, geografische beperkingen te omzeilen of tegen prijzen te kopen die niet van toepassing zijn in uw zone. Doet u dit toch, dan kunnen wij u de toegang tot uw account ontzeggen.

Eigendomsrechten

De eigendom van de Producten wordt aan u overgedragen wanneer de volledige betaling is ontvangen. Alle risico’s van verlies, diefstal of vernietiging in de periode tussen de levering en de overdracht van de eigendom zijn echter voor uw rekening. Indien u de betalingsverplichtingen om welke reden dan ook niet nakomt, is de Wederverkoper gerechtigd om te eisen dat u de geleverde goederen onmiddellijk, en op eigen kosten, risico en gevaar retourneert.

De Wederverkoper doet geen uitspraken en geeft geen garanties, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de sites van derden. In het bijzonder zal de Wederverkoper nooit verklaren of de garantie geven dat de diensten of abonnementen die via externe leveranciers worden aangeboden, niet zullen wijzigen, worden opgeschort of worden beëindigd.

Herroepingsrecht

Vanaf de dag van ontvangst heeft de Consument dertig ( 30) kalenderdagen de tijd om het Product terug te sturen zonder opgave van reden en zonder sancties. De Consument moet wel de kosten van de retourzending betalen.

De originele factuur van het product moet bij de geretourneerde goederen worden gevoegd. Alleen Producten in perfecte staat en in hun originele verpakking worden aanvaard.

De Klant moet eerst het ondersteuningsteam op de hoogte stellen van zijn/haar wens om gebruik te maken van zijn/haar herroepingsrecht door online een retouraanvraag in te dienen en 'HERROEPING VAN BESTELLING' als reden op te geven.

Voor de retournering van het Product moet de Klant de retourprocedure van het ondersteuningsteam volgen.

Als het Product na de herroepingstermijn wordt geretourneerd, of als de retourprocedure niet correct is gevolgd, is het mogelijk dat het pakket van de klant wordt geweigerd en naar de klant wordt teruggestuurd.

Klanten die gebruikmaken van het recht om hun aankoop te retourneren, kunnen slechts om terugbetaling van het oorspronkelijk betaalde bedrag verzoeken.

De eigendom van de geretourneerde artikelen gaat pas over op de Handelaar wanneer de retourzending haar bestemming bereikt.

Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken tot restitutie over te gaan zonder een retourzending te verlangen. In dit geval verkrijgt de Wederverkoper niet de eigendom van het gerestitueerde artikel.

U kunt contact opnemen met het ondersteuningsteam van de Wederverkoper op de adressen die op de Website worden vermeld.

Verkeerd of gebrekkig product

Als u een verkeerd product ontvangt, kunt u contact met ons opnemen op [insert details]. We zullen het probleem zo snel mogelijk oplossen. De Handelaar garandeert dat het product van Tile (het “Product") vrij zal zijn van defecten voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van levering aan de originele aankoper ("de Garantieperiode"). Als er een defect in het Product optreedt (i) binnen de eerste 30 dagen na aankoop en het Product rechtstreeks bij de Handelaar is aangekocht, hebt u recht op een volledige terugbetaling overeenkomstig onderstaand Terugbetalingsbeleid; of (ii) op een ander moment binnen de Garantieperiode, zal de Handelaar, naar eigen goeddunken en krachtens het toepasselijke recht: (a) het artikel herstellen of vervangen door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel; of (b) het oorspronkelijke aankoopbedrag van het defecte Product terugbetalen.

Om gebruik te kunnen maken van deze Garantie, moet de Consument eerst contact opnemen met de Handelaar. Na acceptatie van de aanvraag om vervanging zal de Handelaar de Klant een RMA (Return Merchandise Authorization) sturen; De Consument moet het defecte Apparaat, inclusief het aankoopbewijs dat nodig kan zijn om zijn/haar recht op garantie aan te tonen, retourneren.

Het kan tot 4 werkdagen duren voordat de vervanging wordt verzonden. Het vervangend product wordt los in een envelop verzonden. In de envelop worden geen andere artikelen gevoegd. De originele verpakking van Tile wordt evenmin bijgevoegd.

Deze Garantie is niet van toepassing op (w) Producten die zijn gekocht bij niet-officiële wederverkopers; (x) wanneer de gebruiks- en activeringsinstructies niet zijn nageleefd; (y) wanneer het Product wordt gebruikt met een mobiel apparaat met een jailbreak of een geroot mobiel apparaat; of (z) wanneer het Product beschadigd is ten gevolge van oneigenlijk gebruik, een ongeluk, ongeoorloofde wijzigingen of andere oorzaken buiten onze redelijke controle.

De Consument draagt de kosten voor het verzenden van het Apparaat naar de Handelaar. Als de Consument het Apparaat terugstuurt, gaat hij/zij akkoord met de eigendomsoverdracht aan de Handelaar. De Handelaar mag het originele Apparaat niet naar de Consument terugsturen .

De Handelaar garandeert dat elk gerepareerd of vervangen Apparaat gedekt is voor de rest van de oorspronkelijke Garantieperiode.

Als de aanvraag op basis van deze Garantie gerechtvaardigd is, zal de Handelaar de kosten dragen voor de verzending van het gerepareerde of vervangen Apparaat naar de Consument.

Producten die aan de Handelaar worden geretourneerd zonder geldige garantieaanspraak of zonder RMA, kunnen worden geweigerd, op kosten van de afzender worden teruggestuurd (mits vooruitbetaling) of naar eigen goeddunken door de Handelaar worden vernietigd.

Retourprocedure

Als de Consument van mening verandert, zal de Handelaar hem/haar toestaan om alle oorspronkelijk gekochte Producten in hun originele staat en met het originele aankoopbewijs en de originele verpakking, binnen 30 dagen vanaf de datum van levering aan de originele consument, te retourneren, en zal de Handelaar ze vervangen of het oorspronkelijke aankoopbedrag volledig terugbetalen.

De Consument draagt de kosten voor het verzenden van het Apparaat naar de Handelaar.

De terugbetaling gebeurt op dezelfde manier als de oorspronkelijke betaling. Alle retourzendingen moeten worden goedgekeurd. Volg deze instructies om uw retourzending te laten goedkeuren. .

Gedeeltelijke retourzendingen komen niet in aanmerking voor restitutie (voorbeeld: Als de Consument 4 Producten heeft besteld, moet hij/zij de 4 Producten terugsturen om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling)

Houd er rekening mee dat dit beleid alleen van toepassing is op Producten die u rechtstreeks bij de Handelaar koopt.

Intellectueel eigendom

De volledige inhoud van de Website (teksten, illustraties en computercodes) is eigendom van de Wederverkoper, de Handelaar of hun medecontractanten.

Bovendien behoren de afbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en servicenamen die opgenomen zijn in of beschikbaar worden gesteld via een website van de Wederverkoper, tot de handelsmerken, de auteursrechten of het handelsimago van de Wederverkoper. De handelsmerken, de auteursrechten en het handelsimago van de Wederverkoper mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet door de Wederverkoper worden geleverd, of op een manier die verwarring kan veroorzaken bij de klanten of de Wederverkoper in diskrediet kan brengen. Alle andere handelsmerken of auteursrechten die geen eigendom zijn van de Wederverkoper en die op een website van de Wederverkoper voorkomen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door de Wederverkoper.

Links naar websites van derden

De Winkel kan links naar andere websites bevatten. De Wederverkoper heeft geen enkele controle over deze andere websites, en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beveiliging. Als een Lid op een link naar een dergelijke website klikt, doet hij/zij dit op eigen risico, en moet hij/zij zich aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van die website houden.

Vertrouwelijkheid

Als u een Productbestelling op de Website plaatst, verbindt u zich ertoe accurate en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen. Uw persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor de verzending van uw goederen en factuur. Als u geen persoonlijke gegevens verschaft, wordt de bestelling geannuleerd. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om bestelde Producten te leveren, om u te informeren over nieuwe aanbiedingen van de Wederverkoper en/of de Handelaar, en om contact met u op te nemen in het geval van een probleem met de bestelling. De Wederverkoper is niet verantwoordelijk voor het gebruik van aan de Handelaar verstrekte gegevens.

Raadpleeg ons Privacybeleid op de website en het Privacybeleid van Tile, Inc. (include URL), voor meer informatie over de privacy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. . In geval van een conflict moeten deze Verkoopvoorwaarden in samenhang worden gezien met beide Privacyverklaringen. Raadpleeg deze Verkoopvoorwaarden voor meer informatie over uw aankopen en rechten in het kader van uw interactie met de Wederverkoper.

Verantwoordelijkheden

U aanvaardt dat deze Verkoopvoorwaarden geen rechten of rechtsmiddelen toekennen aan enige andere persoon dan de partijen bij deze Verkoopvoorwaarden.

Wanneer u de websites van de Wederverkoper gebruikt, is het mogelijk dat u ook de diensten van één of meer derden, bijvoorbeeld een betalingsdienstaanbieder, gebruikt. Uw gebruik van deze externe diensten kan onderworpen zijn aan afzonderlijke beleidslijnen, gebruiksvoorwaarden en kosten. Wij raden u aan om de beleidslijnen van deze derden dan ook aandachtig te lezen.

U aanvaardt dat u op eigen risico met de Website verbinding maakt en van de aangeboden diensten gebruikmaakt. De Wederverkoper is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade aan een gebruiker of derde die voortvloeit uit de verbinding met de Website, de onmogelijkheid om de Website te openen of zich op de Website aan te melden, of de (gebrekkige) werking van de Website. De Wederverkoper garandeert dat hij alle redelijke maatregelen zal nemen om de beschikbaarheid van zijn diensten te waarborgen. Echter, aangezien de transacties via het internet worden uitgevoerd, kan de Wederverkoper de kwaliteit van de netwerken buiten zijn kantoren niet garanderen. Technische onderbrekingen zijn mogelijk. De Wederverkoper zal proberen om zijn Klanten naar best vermogen te informeren over de redenen van de onderbreking, maar is niet verantwoordelijk in het geval van een vertraging. De Wederverkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door u verstrekte gegevens. De Klanten moeten altijd een persoonlijk exemplaar van de bestanden bijhouden. De Wederverkoper is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen in het geval van een toevallige gebeurtenis, een onvermijdelijk ongeval of een situatie van overmacht zoals bepaald in de wetten en precedenten van de toepasselijke jurisdicties.

De Wederverkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, punitieve of exemplarische schade, of enige andere schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de winkel, de software en de daarmee verband houdende, beschikbare informatie, of de onmogelijkheid om de software, abonnementen of informatie te gebruiken, zelfs niet in het geval van een fout, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid, contractbreuk of garantieschending van de kant van de Wederverkoper of zijn dochterondernemingen, of als de Wederverkoper op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperkingen en uitsluitingen met betrekking tot schade zijn zelfs van toepassing wanneer de rechtsmiddelen geen adequate vergoeding voorzien.

U stemt ermee in de Wederverkoper en zijn licentiegevers, de Handelaar en hun dochterondernemingen te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, vorderingen en kosten, met inbegrip van advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met de schending van deze Verkoopvoorwaarden, het gebruik van de Winkel door u of een persoon die uw Account gebruikt, het proces van de Productselectie tot de aanmaak van een Account, en de aankoop, de distributie, de promotie en het gebruik van eventuele add-ons of afgeleide Producten. De Wederverkoper behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle van elke kwestie anderszins onderhevig aan schadeloosstelling door u op zich te nemen. Dit hoofdstuk met betrekking tot de verantwoordelijkheden blijft ook na de beëindiging van deze Verkoopvoorwaarden van kracht.

Indien u de Wederverkoper feedback of suggesties geeft met betrekking tot diens Winkel, software, producten of diensten, staat het de Wederverkoper vrij om de feedback of suggesties te gebruiken zonder enige verplichting aan u.

De Wederverkoper en zijn dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor (i) verliezen die niet het gevolg zijn van een schending van onze kant, of (ii) indirecte of gevolgschade die door u noch door ons kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst voor de verkoop van producten door ons aan u werd gesloten.

De Wederverkoper kan u via een online bericht op de hoogte brengen van gepland systeemonderhoud, en is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of gevolgen die daaruit voortvloeien.

Productinformatie

Alle foto's die worden gebruikt om de Producten en diensten van de Wederverkoper te illustreren, zijn louter informatief en zijn mogelijk niet identiek aan het product. Een claim dat het ontvangen product niet identiek overeenkomt met het product op de Website zal niet ontvankelijk worden verklaard.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is de Wederverkoper niet de fabrikant van de producten die op de Site worden verkocht. Hoewel we er alles aan doen om de juistheid van de Productinformatie op onze Website te garanderen, kunnen de feitelijke Productverpakkingen en -materialen meer en andere informatie bevatten dan onze Website. Alle Productinformatie op onze Website is uitsluitend ter informatie. Wij raden u aan om niet alleen op de informatie op onze Website te vertrouwen. Lees altijd de etiketten, waarschuwingen en aanwijzingen die bij het Product worden geleverd vóór gebruik.

Openbare berichten van de Kanten

Bezoekers mogen recensies, opmerkingen en andere inhouden plaatsen; e-cards en andere mededelingen versturen; en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is, en geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële boodschappen, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam” omvat of inhoudt. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit, of op een andere manier misleidend zijn over de herkomst van uw inhoud. Wij hebben het recht om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken. Als u van mening bent dat bepaalde inhouden of verkoopadvertenties op een Website van de Wederverkoper niet aan de hierboven vermelde norm voldoen of dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden door een item of boodschap op een Website van de Wederverkoper, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Als u inhoud of materiaal plaatst, en tenzij anders wordt vermeld, geeft u: (a) de Wederverkoper een niet-exclusief, auteursrechtvrij, volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven over de hele wereld en in alle media; en (b) de Wederverkoper, zijn sublicentiehouders en cessionarissen het recht om de naam die u invoert in het kader van dergelijke inhoud naar eigen goeddunken te gebruiken. U aanvaardt dat u geen morele rechten ("droit moral") kunt doen gelden op grond van deze bepaling.

U gaat ermee akkoord dat de rechten die u hierboven verleent onherroepelijk zijn gedurende de gehele periode van bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten in verband met dergelijke inhoud en materiaal. Voor zover door de wet is toegestaan, gaat u ermee akkoord om afstand te doen van uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud, en van uw recht om protest aan te tekenen tegen misbruik van dergelijke inhoud. U gaat ermee akkoord alle verdere handelingen te verrichten die nodig zijn om alle bovengenoemde, aan de Wederverkoper verleende rechten te perfectioneren, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van akten en documenten op ons verzoek.

U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van alle rechten op de door u geplaatste inhoud, of er anderszins zeggenschap over hebt op de datum waarop u de inhoud of het materiaal plaatst: (i) de inhoud en het materiaal zijn waarheidsgetrouw en accuraat; en (ii) het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u aanlevert is niet in strijd met enige van toepassing zijnde beleidsbepalingen en richtlijnen, en zal geen schade toebrengen aan personen of entiteiten (de inhoud of het materiaal is evenmin lasterlijk). U gaat ermee akkoord de Wederverkoper te vrijwaren voor alle claims van derden aan het adres van de Wederverkoper die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud en het materiaal dat u aanlevert, behalve indien enige aansprakelijkheid voortvloeit uit het feit dat wij de inhoud niet naar behoren verwijderen wanneer wij op de hoogte werden gesteld van de illegale aard van de inhoud die of het materiaal dat u aan ons hebt meegedeeld.

Als u van mening bent dat enige inhoud op de Website of op een product dat op de Website te koop wordt aangeboden, lasterlijk is, dient u de Wederverkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechtsmacht

IN SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN MAG DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, DAAROM ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERVERKOPER, ZIJN LICENTIEGEVERS EN HUN DOCHTERONDERNEMINGEN IN DIE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN WORDEN BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

U gaat ermee akkoord dat deze Verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn opgesteld en uitgevoerd in Frankrijk, en dat elk geschil dat eruit voortvloeit zal worden geregeld overeenkomstig de Franse wetten. Behoudens onderstaande geschillenbeslechting door arbitrage, gaat u ermee akkoord dat elke vordering die u in een gerechtelijke procedure tegen de Wederverkoper aanvoert, uitsluitend kan worden ingesteld en gehandhaafd voor een Franse rechtbank die bevoegd is om het geschil tussen de partijen te beslechten, en aanvaardt u de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken. In een geschil dat op grond van deze Verkoopvoorwaarden ontstaat, heeft de in het gelijk gestelde partij recht op vergoeding van de gemaakte advocatenhonoraria en kosten

Niets in deze Verkoopvoorwaarden beperkt of sluit onze verantwoordelijkheid uit voor frauduleuze verklaringen van onze kant of voor dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of door opzettelijk wangedrag.

Indien één van deze Verkoopvoorwaarden als ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal die voorwaarde worden ontbonden en de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden niet beïnvloeden.

Als u deze Verkoopvoorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in andere situaties waarin u deze Verkoopvoorwaarden schendt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht. Als de wetten van uw rechtsgebied de toepassing van sommige of alle bepalingen van dit hoofdstuk verbieden, zullen die bepalingen niet op u van toepassing zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Verkoopvoorwaarden, zal, in het geval dat een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden door een rechtbank of een ander gerecht met bevoegde rechtsmacht als niet-afdwingbaar wordt geacht, deze bepaling voor zover maximaal toegestaan worden uitgevoerd en zullen de overige delen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

Deze Verkoopvoorwaarden, het Privacybeleid van de Wederverkoper en de Algemene Voorwaarden van de Ledenprogramma's vormen en bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het betreffende onderwerp en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

Als u van mening bent dat uw rechten worden geschonden, neem dan contact met ons op. We reageren snel op eigenaren van rechten en hun agenten die hun bezorgdheid uiten over een vermeende inbreuk.

Na ontvangst van uw inbreukmelding, kunnen wij naar eigen goeddunken bepaalde acties ondernemen, zoals informatie of een item verwijderen, zonder enige erkenning van aansprakelijkheid en zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten, rechtsmiddelen of verweren. Als u melding maakt van een inbreuk, geeft u de Wederverkoper bovendien het recht om de inhoud ervan te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, en weer te geven over de hele wereld en in alle media. Dit omvat het doorsturen van uw inbreukmelding naar de partijen die betrokken zijn bij de aanlevering van de vermeende inbreukmakende inhoud. U gaat ermee akkoord de Wederverkoper te vrijwaren voor alle claims van derden aan diens adres die voortvloeien uit of verband houden met uw melding van inbreuk.

Douane

U verbindt zich ertoe alle toepasselijke import- en exportwet- en regelgeving na te leven. U gaat ermee akkoord het Product niet te exporteren naar of uw Account niet te laten gebruiken door personen in een land ten aanzien waarvan een embargo of een verbod van welke aard ook is ingesteld door de Europese Unie, de Amerikaanse regering of de NAVO. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in, dat u niet onder de controle staat van en dat u geen onderdaan of ingezetene bent van een dergelijk verboden land.

Productbestellingen bij de Wederverkoper met levering buiten de Europese Unie kunnen onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen die zullen worden geheven zodra het pakket zijn bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor de douaneafhandeling zijn voor uw rekening; wij hebben geen controle over deze kosten. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land. We raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw plaatselijk douanekantoor voor meer informatie. Houd er tevens rekening mee dat u wordt beschouwd als de officiële importeur van de producten en dat u aan alle wet- en regelgevingen van het land van ontvangst van de producten moet voldoen. Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom delen we onze internationale klanten mee dat grensoverschrijdende leveringen kunnen worden geopend en gecontroleerd door de douane.